เปิดกฏเหตุใด เดนมาร์ก ลิ่วอันดับ 2 แม้แต้ม-ผลประตูเท่า สโลวีเนีย ทุกอย่าง?

เปิดกฏเหตุใด เดนมาร์ก ลิ่วอันดับ 2 แม้แต้ม-ผลประตูเท่า สโลวีเนีย ทุกอย่าง?