ไม่ใช่เซ็นเตอร์ฮาล์ฟ!กาเซมีโร่ ขอพูดบ้างหลังโดนจวกยับ

ไม่ใช่เซ็นเตอร์ฮาล์ฟ!กาเซมีโร่ ขอพูดบ้างหลังโดนจวกยับ